Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Ideer til undervisningsforløb i naturvidenskabeligt grundforløb med udgangspunkt i heftet

Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

Planlægningen af det enkelte forløb må afhænge af tidsrammen og af de varierende faglige muligheder. Man kan i det enkelte forløb fokusere på forskellige delelementer, forskellige faglige tilgange, arbejdsmetoder og kompetencer.

I lærerplanen for naturvidenskabeligt grundforløb stilles der krav om bl.a. praktiske undersøgelser, modeller, formidling og perspektivering. Disse faglige mål kan tydeligt opfyldes i nedenstående forslag til undervisningsforløb.

I det aktuelle materiale er der en skæv vægtning af fagene, men der er mange muligheder i alle de naturvidenskabelige fag. De er pt. blot ikke alle udfoldet.

NV 1: Målinger af det økologiske fodspor

I dette emne fokuseres der på målinger og beregninger af det økologiske fodspor inden for forskellige sektorer. Der lægges også i nogle af opgaverne op til  diskussioner af, hvor velegnet modellen er til at måle miljøbelastninger og til at se på andre målemetoder.

Mulige eksperimentelle emner

Mulige opgaver

  • ud over opgaver i det grundliggende stof fra heftet:
Heftet side 7
Hvor stor er en hektar?
7
Hvad er en global hektar egentlig?
6–7
Livet under en glasklokke
6–7
Arealbenyttelsen i Danmark ændrer sig
 8
Hvor stort et areal bruger du til bygninger og haver?
8
Hvor stort et areal bruger du til bygninger, haver og transport?
9
Hvor meget papir bruger du?
9
Hvor stort et skovareal beslaglægger en dansker til sit papirforbrug?
10–13
Hvordan og hvor meget belaster en skinkesandwich miljøet?
10–13
Giv din mad et mindre fodspor
13
Tæl mad–kilometer
14
Energi, CO2 og fodspor
14
Frugters fodspor
20–22
Find størrelsen af dit fodspor på nettet
22
Økologisk rygsæk