Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Ideer til undervisningsforløb i naturvidenskabeligt grundforløb med udgangspunkt i heftet

Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

Planlægningen af det enkelte forløb må afhænge af tidsrammen og af de varierende faglige muligheder. Man kan i det enkelte forløb fokusere på forskellige delelementer, forskellige faglige tilgange, arbejdsmetoder og kompetencer.

I lærerplanen for naturvidenskabeligt grundforløb stilles der krav om bl.a. praktiske undersøgelser, modeller, formidling og perspektivering. Disse faglige mål kan tydeligt opfyldes i nedenstående forslag til undervisningsforløb.

I det aktuelle materiale er der en skæv vægtning af fagene, men der er mange muligheder i alle de naturvidenskabelige fag. De er pt. blot ikke alle udfoldet.

NV 4: Hvordan kan nye energiteknologier mindske energiens økologiske fodspor?

I dette emne kan man undersøge forskellige eksempler på nyttevirkning og energieffektivitet og /eller man kan fokusere på forskellige nye energikilder/energibærere.

Mulige eksperimentelle emner

Mulige opgaver

  • ud over opgaver i det grundliggende stof fra heftet:
Heftet side 16
Husholdningsapparater og energi
16
Energiforbrug til belysning
17
Solceller, nyttevirkning og energi
16-18
Om nyttevirkning af forskellige energiteknologier
17-18 
Debatten om biobrændsler
18
Vindenergi
18
Om muligheder for at erstatte den benzindrevne bil
18-19
Solceller på DR i Ørestaden
22
Faktor 4 og faktor 10