Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Ideer til undervisningsforløb i almen studieforberedelse med udgangspunkt i heftet

Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

AT 1: Det økologiske fodspor som indikator for uligheder i verden

I forbindelse med et eller flere naturvidenskabelige fags arbejde med emner i relation til heftet kan der tages udgangspunkt i heftets

  • første afsnit side 2–3, Bæredygtig udvikling: Hvad er sandt og hvad er falskt, hvad er ret og rimeligt
  • og i det sidste afsnit side 20–23, Bæredygtig udvikling – en fælles udfordring i en globaliseret verden

til et bredere samarbejde om bæredygtig udvikling, hvor også de sociale og økonomiske aspekter af begrebet kan inddrages. Her bliver det nødvendigt at inddrage samfundsvidenskabelige og humanistiske fag.

Der er mulighed for mange meget forskellige undervisningsforløb. Et forløb kunne fx tage udgangspunkt i FN’s otte millennium–mål for år 2015, se www.2015.dk . Dette ville kunne suppleres med arbejdet med nogle historiske forudsætninger for nogle af de nuværende problemer.

Man kan også gå specifikt ind på enkelte udviklingsprojekter, og her gives der ideer til forløb på bl.a. www.emu.dk/3verden . En mulighed er også at beskæftige sig med arbejdet i de internationale organisationer omkring udvikling, klima og handel. Nogle af de humanistiske fag vil kunne arbejde med holdninger og livsstil i forbindelse med bæredygtig udvikling.