Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Eksperimentelt emne med udgangspunkt i heftet Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

05-fy

Bestemmelse af nyttevirkning ved forskellige metoder til opvarmning af vand

Man kan fx bestemme nyttevirkning ved opvarmning af vand i en elektrisk kedel og i gryde på en kogeplade. Den tilførte elektriske energi bestemmes med en effektmåler og et ur.

Nyttevirkning kan også bestemmes for opvarmning af vand i et Trangia-kogekar, hvis man finder brændværdien for sprit i Databogen.