Bæredygtig udviklingNaturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenBaeredygtig udvikling

 

Ideer til undervisningsforløb i naturvidenskabeligt grundforløb med udgangspunkt i heftet

Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor

Planlægningen af det enkelte forløb må afhænge af tidsrammen og af de varierende faglige muligheder. Man kan i det enkelte forløb fokusere på forskellige delelementer, forskellige faglige tilgange, arbejdsmetoder og kompetencer.

I lærerplanen for naturvidenskabeligt grundforløb stilles der krav om bl.a. praktiske undersøgelser, modeller, formidling og perspektivering. Disse faglige mål kan tydeligt opfyldes i nedenstående forslag til undervisningsforløb.

I det aktuelle materiale er der en skæv vægtning af fagene, men der er mange muligheder i alle de naturvidenskabelige fag. De er pt. blot ikke alle udfoldet.

NV 3: Energiens økologiske fodspor, CO2 og klima
  • energi
  • carbon-kredsløbet og fotosyntesen
  • udviklingen i anvendelsen af fossile brændsler og reservernes størrelse
  • CO2 og drivhuseffekt og temperatur, klimakonsekvenser, hvad er sandt  og hvad er falskt i debatten
  • metode til beregning af det økologiske fodspor ved brug af fossile brændsler
  • måling af CO2 absorption i skove

Mulige eksperimentelle emner

Mulige opgaver

  • ud over opgaver i det grundliggende stof fra heftet:
Heftet side 2-3
Kloge hoveder, hvad er sandt, og hvad er falskt
2–3 og 15
Væddemål om fremtidens klima
2–3 og 15 
Drivhuseffekten
2–3 og 15 
Kyoto–aftalen
2, 3 og 20 
Fremtidige klimaændringer som følge af drivhuseffekten
15
CO2 og forbrænding, idealgasloven og stofmængder
14
Hvordan har verdens energiforbrug udviklet sig?
14
Energi, CO2og fodspor
15
Om at forstå scenarier